Kullanım Koşulları


İnternet sitemize girmeniz ve kullanıma başlamanız neticesinde işbu Kullanım Koşullarını, Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metnini kabul etmiş sayılırsınız. Sitenin yönetimi Dünya Etnospor Konfederasyonu (“Konfederasyon”) tarafından gerçekleştirilmektedir.

Bu internet sitesine girilmesi, sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin, programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan Konfederasyon veya bağlı kişi veya kuruluşları, yöneticileri, üyeleri yahut temsilcileri sorumlu değildir. Konfederasyon ve bağlı kişi veya kuruluşları, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Bu internet sitesi Konfederasyon’un kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. Konfederasyon, bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.

WEC Portal kullanıcıları tarafından site içerisine eklenen yorum, haber, fotoğraf, ses, video vb. gibi her türlü elektronik ileti içeriğinin yegâne sorumluluğu kullanıcının kendisindedir. Site içerisindeki paylaşımlar Konfederasyon’un akademik, sportif, sosyal, siyasi, kurumsal, kültürel eğiliminin yansıması olarak kabul edilemez ve kullanıcıların herhangi bir ticari kararını almasına referans olacak şekilde kullanılamaz. Kullanıcıların paylaştığı içerikler nedeniyle Konfederasyon’a karşı hukuki veya cezai bir talep veya sorumluluk yöneltilemez.

Konfederasyon içerik denetimi yapmadığı için kullanıcıların yanlış, eksik, gecikmiş, yanıltıcı, yasa dışı, rahatsız edici veya zarar verici içerik veya bilgilerle paylaşması halinde tüm sorumluluk kullanıcıya aittir. Konfederasyon’a bu yönde herhangi bir talep iletilmesi mümkün olmayıp olası bir talep halinde Konfederasyon ilgili kullanıcıya her türlü talepte bulunabilecektir.

Site içerisinde paylaşılan linklere tıklamak ve ilgili linklerin sunduğu içeriklere ilişkin işlem yapmak kullanıcıların takdirindedir. Üçüncü taraf uygulama ve sitelerinin kendi hukuki koşulları ve gizlilik politikaları Konfederasyon açısından bir sonuç doğurmamaktadır. Ziyaret edilen internet sitelerinin gizlilik ilkeleri, etik ilkeleri ve kullanım şartları geçerli olup bu sitelerde uğranabilecek maddi/manevi kayıplardan Konfederasyon sorumlu değildir.

Konfederasyon, site içerisindeki bilgilerin doğruluğunu, tamlığını ve yeterliliğini garanti etmemekte ve bu bilgilerdeki hatalar ya da eksiklikler nedeniyle hiçbir şekilde ve hiçbir nedenle sorumlu bulunmamaktadır. Bu nedenle kullanıcılara, bu internet sitesinden elde edilen bilgi/görüş ve içeriklere dayanarak hareket etmeden önce, bilgilerin doğruluğunu teyit etmeleri/ettirmeleri önerilmektedir. Kullanıcıların, bu bilgilere dayanarak aldıkları gerek ticari gerekse diğer kararlarda sorumluluk tamamen kendilerine ait olup bilgilerin eksikliği, güncel olmaması veya yanlışlığından Konfederasyon, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Konfederasyon, internet sitesindeki bilgilerle ilgili, üçüncü şahısların haklarının ihlal edilmemesi, mülkiyet devir ve temlik edilebilirlik, satılabilirlik, belirli bir amaç için uygunluk ve/veya bilgisayar virüsü bulunmamasına ilişkin garantiler dâhil ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla, zımnen, açıkça ya da yasal olarak hiçbir garanti vermemektedir.

Bu internet sitesinin kullanımı sırasında herhangi bir performans arızası, hata, eksiklik, kesinti kusur, işletme ve/veya nakilde gecikme, bilgisayar virüsü ve/veya hat ve/veya sistem arızası sonucu ortaya çıkan doğrudan ya da dolaylı ortaya çıkan zarar, ziyan ve masraflar da dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir zarar ve ziyandan, Konfederasyon ve/veya çalışanları, bu tür bir zarar ve ziyan olasılığından haberdar edilmiş olsalar dahi, sorumlu olmazlar.

İnternet sitesinde yer alan ve üçüncü şahıslara ait materyaller dışında kalan bilgi, materyal ve bunların düzenlenmesi konusundaki telif hakları, tescilli marka, patent, entelektüel ve her türlü fikri mülkiyet hakları Konfederasyon’a aittir. WEC Portal’da yayımlanacak her türlü içeriğin kullanım hakları Telif Hakları Politikası'nda yer almaktadır.

Konfederasyon gerek bu yasal uyarıda yer alan koşulları ve hükümleri, gerekse de internet sitesinde yer alan her türlü ürün ve hizmetleri, sayfaları, bilgileri, görsel unsurları, içerik, görüş ve bilgileri önceden bir ihbara gerek kalmaksızın değiştirme ve güncelleme hakkına sahiptir. Konfederasyon, bu internet sitesinin genel görünüm ve dizaynı ile internet sitesindeki tüm bilgi, resim, başta WEC / WEC Portal markası olmak üzere tüm WEC / WEC Portal seri markaları ve diğer markalar, www.wecportal.net alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. İnternet sitesinde bulunan hiçbir materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dâhil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. İnternet sitesinin bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine eylemler hukuki ve cezai sorumluluk doğurur.

Konfederasyon site içerisinde yer alan içeriklere ilişkin hiçbir içerik denetimi gerçekleştirmediğinden, kullanıcıların, site içerisinde paylaşılan herhangi bir haber, etkinlik duyurusu, gönüllülük kabul bildirimi, çağrı, açıklama, bildirim, tanıtım vb. içerikler sebebiyle aldığı ticari ve diğer kararlar neticesinde zarara uğraması veya ilgili içeriğin kaldırılması, değiştirilmesi; etkinliğin ertelenmesi, etkinliğin veya gönüllülük onayının iptal edilmesi gibi gelişmeler neticesinde zarar oluşması halinde bahse konu kararın tüm sorumluluğu kullanıcıdadır. Özellikle site üzerinden duyurulan etkinlikler, yapılan çağrılar ile paylaşılan diğer tüm içeriklerin doğruluğu ve güncelliğinin teyidi münhasıran kullanıcının sorumluluğundadır. Bu kapsamda, Konfederasyon siteye yüklenen her türlü içeriğe ilişkin yayım yetkisinin münhasır sorumlusu olup kendi takdirinde olmak üzere dilediği içeriğinin yayımlanmasını sağlayacaktır. Konfederasyon’a bu yönde yapılacak cezai veya hukuki sorumluluk talebi içeren hiçbir başvuru kabul edilmeyecektir. Bu düzenlemeye aykırı olarak herhangi bir kişinin Konfederasyon’a bir talep yönlendirmesi sebebiyle, Konfederasyo’un zarara uğraması halinde bu zarar ilgili kullanıcıya rücu edilecektir.

Konfederasyon, işbu site ve site uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, siteyi kullanma koşulları ile sitede sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, siteyi yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayımı anında yürürlüğe girer.